Яка інформація зазначається у заяві про проставлення апостиля, що подається до ДПС?

Проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються Державною податковою службою України (далі – ДПС) та її територіальними органами, здійснюється ДПС відповідно до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених спільним наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 17.03.2023 № 125/209/293/139/999/5 (далі – Правила).

Апостиль проставляється на вимогу особи, яка підписала документ, або на вимогу фізичної/юридичної особи (їх представників) (далі – заявник) (п. 5 Правил).

З метою проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, заявник подає до ДПС заяву, в правому куті якої зазначаються власне ім՚я та прізвище заявника, його місце проживання, контактний телефон, документ, що посвідчує його особу.

У тексті заяви про проставлення апостиля в ДПС заявником зазначаються:

документ (назва), який надається для проставлення апостиля;

назва країни, в якій буде використовуватися документ;

надання згоди на обробку персональних даних заявника;

поштова адреса, на яку буде надіслано документ (документи) з проставленим апостилем або обґрунтованою відмовою засобами поштового зв’язку АТ «Укрпошта»;

телефонний номер заявника;

дата, особистий підпис, власне ім’я та прізвище заявника.

У разі подачі пакету документів представником додається довіреність, видана належним чином, із зазначенням повноважень представника.

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 1 Правил, документи, які надаються для проставлення апостиля, повинні містити підпис посадової особи контролюючого органу та печатку.

 

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.