Відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку

Яким чином підприємство може зняти статус ризикового платника (пункт 8), якщо в обґрунтуванні зазначено про здійснення господарських операцій з іншим ризиковим платником податків? Адже у період проведення господарських операцій контрагент не мав ознак ризиковості, всі податкові накладні були зареєстровані в Реєстрі. Яким має бути алгоритм дій платника, якщо податковий орган вказує на ризикового покупця; який алгоритм дій, якщо ризиковий постачальник?

Відповідно до пункту 6 Порядку № 1165 комісія регіонального рівня постійно проводить моніторинг щодо відповідності/невідповідності платників податку критеріям ризиковості платника податку. Комісією регіонального рівня розглядається питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, у разі виявлення обставин та/або отримання інформації, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку та/або отримання інформації та копій відповідних документів від платника податку, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. Таким чином платник податку, якого внесено у перелік платників, що відповідають критеріям ризиковості платника податку, має право подати на розгляд комісії регіонального рівня пояснення та копії документів, що можуть підтвердити реальність господарських операцій із зазначеним контрагентом.