Відображення в розрахункових документах РРО/ПРРО інформації щодо оплати товарів частинами

Яким чином відображається у розрахункових документах РРО/ПРРО інформація щодо оплати товарів частинами?

У разі продажу товару з отриманням попередньої оплати «авансу», у першому чеку замість назви має бути зазначено, що це «аванс за ххх», де «ххх» – це назва або артикул товару та вказана саме та сума, яка була отримана від покупця.

Другий чек (останній чек), у межах якого відбувається остаточний розрахунок і вручення товару покупцю (зокрема який не передбачає остаточної оплати, у зв’язку з повним погашенням вартості товарів авансами) має містити повну номенклатуру, де зазначена назва товару (послуги), що реалізується, його повна ціна, кількість, відображений раніше отриманий аванс (аванси), на який буде зменшуватись вартість такого товару, та безпосередньо сума до сплати після врахування суми авансу (авансів), які були попередньо внесені покупцем.

Аналогічно, але у зворотній послідовності, мають створюватись чеки, в межах яких спочатку відбувається отримання товару (без оплати або часткова оплата), а потім відбувається погашення заборгованості за такими операціями.

У такому випадку навпаки, саме перший чек повинен мати номенклатуру, кількість та загальну вартість товару, а всі наступні мають містити інформацію про суть операції, що здійснюється: «часткова оплата», «повна оплата» тощо (свідчить про необмежену кількість варіантів зазначення суті операції), та мати посилання на товар, у межах продажу якого формуються такі чеки або артикул (код), та/або реквізити першого чеку, де у спосіб, дозволений законодавством, зазначена назва товару, що реалізується

 

Деталі за покликанням: http://surl.li/mongn

 

За інформацією загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу