Додаткова можливість з отримання безкоштовної допомоги для заявників та грантоотримувачів за програмами “Власна справа” , “Грант для ветеранів”

Додаткова можливість з отримання безкоштовної допомоги для заявників та грантоотримувачів за програмами “Власна справа” , “Грант для ветеранів” у НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України: +38 (057) 700-06-63, ndipzir@gmail.com