Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань моніторингу атмосферного повітря»

Просимо інформувати щодо пропозицій і зауважень

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України на
виконання вимог підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення»
Закону України від 20 березня 2023 року № 2973-IX «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу
довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та
інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля» розробило та
надсилає проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань моніторингу
атмосферного повітря» (далі – проєкт постанови).
Відповідно до § 37, 38 та пункту 1 § 41 Регламенту Кабінету Міністрів
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 року № 950, просимо погодити проєкт постанови в десятиденний строк.

Додатки: 1. Проєкт акта на 13 арк. в 1 прим
2. Пояснювальна записка на 4 арк. в 1 прим
3. Порівняльна таблиця на 40 арк. в 1 прим