Організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних

Підстава: постанова КМУ від 24 березня 2023 року № 264

Навчання за професіями затребуваними на  регіональному ринку праці для забезпечення поточної і перспективної потреби роботодавців, самозайнятості та провадження підприємницької діяльності.

Після закінчення навчання слухачам видається документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації. 

Безробітні можуть пройти професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації.

Професійне навчання може бути  дистанційним, груповим, дуальним, за індивідуальним навчальним планом, на замовлення роботодавців. Здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, у тому числі в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах та організаціях або безпосередньо у роботодавців-замовників кадрів.

Залишити відповідь