Дохід ФОП – платника єдиного податку: чи входить до складу сума коштів, отримана за рішенням суду у вигляді грошової компенсації?

Чи включається до складу доходу ФОП – платника ЄП (першої – третьої груп) сума коштів, отримана за рішенням суду у вигляді грошової компенсації (відшкодування) судових витрат (зокрема, судового збору, сплаченого такою особою)?

Статтею 292 Податкового кодексу (далі – ПК) встановлено порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої – третьої груп.

Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ПК доходом платника єдиного податку є: для фізособи-підприємця – дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПК.

При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Згідно з пп. 14.1.36 ПК господарська діяльність – діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу та проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Суми коштів, що повертаються платнику єдиного податку, за рішенням суду як відшкодування судових витрат (судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи), не є доходом, отриманим від господарської діяльності, тому такі кошти не включаються до складу доходу платників єдиного податку.

При цьому такий дохід включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника як додаткове благо та обкладається ПДФО та військовим збором на загальних підставах, визначених ПК.