ЗВІТ ЗА І ПІВРІЧЧЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТЕРНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Служба у справах дітей Тернівської сільської ради була утворена відповідно рішення Тернівської сільської ради від 09.12.2019 року № 15-12 /VІІ  «Про створення служби у справах дітей Тернівської сільської ради Смілянського району Черкаської області», як окрема юридична особа почала функціонувати з 07.02.2020 року.

Протягом звітного періоду робота служби у справах дітей Тернівської сільської ради була спрямована на реалізацію законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав дитини» (із змінами) , від 3 жовтня 2018 р. №800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю»  розпоряджень, рішень та доручень голови сільської ради, обласної державної адміністрації.

Службою проводилась робота, спрямована на реалізацію пріоритетних завдань:

 • реалізовувати державну політику з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 • забезпечувати соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • забезпечити дотримання принципів пріоритетності сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • розробляти заходи, спрямовані на поліпшення становища дітей, забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів, усувати причини, що породжують негативні явища в дитячому середовищі;
 • здійснювати постійний контроль за дотриманням житлових та майнових прав дітей;
 • своєчасно виявляти сім’ї з дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах, надавати їм всебічну допомогу та створювати умови для повернення дитини до біологічної родини;
 • забезпечувати безперешкодний прийом громадян;
 • забезпечувати об’єктивний, своєчасний та кваліфікований розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» штатна чисельність працівників служби у справах дітей нараховує 1 особу.

ДІТИ-СИРОТИ, ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ОСОБИ З ЇХ ЧИСЛА.

    Станом на 01.07.2020 р. із Тернівської ОТГ, на первинному обліку  ССД  РДА перебуває 12 дітей, які мають статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

Із вищезазначеної категорії на території Тернівської ОТГ проживають та  влаштовані в різні сімейні форми виховання (опіка,  прийомні сім’ї, дитячий будинок сімейного типу) 7 дітей, з них:

2 осіб – діти-сироти,

5 осіб – діти позбавлені батьківського піклування.

У громаді успішно  функціонує:

 • 1 прийомна сім´я.

Питання проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів/піклувальників, прийомних сім’ях, знаходяться під постійним контролем голови сільської ради, в.о. старост, начальника служби у справах дітей.

ДІТИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

У поточному році облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах становить 1 дитина. За цей же період знято з обліку 1 дитину, у зв’язку з поверненням до біологічної родини, зникненням підстав перебування на обліку.

Робота  служби спрямована на збереження для дитини її біологічної родини, зменшення кількості дітей, які перебувають поза сімейним оточенням, сприяння створенню умов для виховання відповідального батьківства. Саме тому основним напрямком роботи служби у справах дітей є вчасне виявлення таких сімей та проведення з ними відповідної профілактично-виховної роботи.

Від початку роботи проведено обстеження житлово-побутових умов проживання  28 сімей (40 профілактичних рейдів), що потрапили в поле зору служби у справах дітей. Під час обстежень умов проживання дітей надається інформаційна, правова, гуманітарна допомога у подоланні складних життєвих обставин, які склалися в їх сім’ях, в тому числі надання допомоги батькам у працевлаштуванні, а за необхідності – влаштування дітей до закладів соціального захисту.

У разі, коли проведена робота не дає позитивних результатів, службою у справах дітей порушується клопотання перед органами внутрішніх справ про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за ст.184 КпАП. Так, за звітний період до відділу ювенальної превенції  Смілянського відділення поліції було направлено 4 таких клопотання.

Протягом 2019 – 2020 року в закладах інституційного догляду та виховання дітей з Тернівської ОТГ утримувалася  1 дитина:

 • за заявою батьків, через складні життєві обставини влаштована в Комунальний заклад “Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради”

Батьки, діти яких перебувають в спец. закладах ознайомлені із завданнями Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.

ПАТРОНАТНІ СІМ’Ї

Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дітей на період подолання її батьками складних життєвих обставин законодавством передбачено нову форму – патронат над дитиною.

Відповідно до Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя  Служба проводить активну роботу в організаціях та установах, серед різних верств населення, щодо запровадження послуги з патронату.

ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ АБО ЗАГРОЗА ЙОГО ВЧИНЕННЯ.

На постійному контролі в службі у справах дітей перебуває питання жорстокого поводження з дітьми та попередження насильства в сім’ї. Від початку роботи до служби не надходило  повідомлень щодо жорстокого поводження з дітьми або загрозу його вчинення.

У навчальних закладах проводилася акція «16 днів без насилля».

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

Від початку роботи службою у справах дітей забезпечено організацію проведення 5-ти засідань комісії з питань захисту прав дитини. З метою забезпечення роботи комісії за поданням служби у справах дітей розглянуто  16 питань щодо захисту законних прав та інтересів дітей.

На засіданні комісії розглядались питання:

 • про неналежне виконання батьківських обов’язків,
 • взяття дитини на облік як такої, що перебуває в складних життєвих обставинах,
 • про розгляд заяв громадян/дітей .
 • доцільність позбавлення батьківських прав.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ

Служба у справах дітей Тернівської сільської ради в зв’язку з карантинними обмеженнями не змогла провести заплановані заходи на І півріччя 2020 року .

Єдиним заходом для дітей, який організовано  зусиллями педагогів Тернівської ОТГ та за ініціативи Служби у справах дітей Тернівської сільської ради був «Урок Справедливості» до Всесвітнього дня соціальної справедливості (20 лютого). Окрема подяка працівникам Смілянського міськрайсуду,які надали можливість дітям побачити процес  правосуддя з середини.

З метою інформування громадськості про діяльність служби у справах дітей Тернівської сільської ради систематично розміщуються та поширюються дописи на сторінках в соціальних мережах, офіційному сайті селищної ради.

 

Начальник служби у справах дітей

Коваленко С.А.