Проекти рішень 11 сесії 13.04.2021

11.0 РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВОЇ СЕСIЇ

11.0ПОРЯДОК ДЕННИЙ

11.1ДОДАТОК_2

11.1ДОДАТОК_3

11.1ДОДАТОК_4

11.1ДОДАТОК_6

11.1ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО РIШЕННЯ СIЛЬСЬКОЇ РАДИ ПРО БЮДЖЕТ

11.2ПРОЕКТ РIШЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА 2021 РIК

11.3ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТIВ ТЕРНIВСЬКОЇ ГРОМАДИ

11.4ПРОЕКТ РIШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ОРЕНДУ ПРИМIЩЕННЯ

11.5ПРО ВИКОНАННЯ СIЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ

11.6ПРО ПРОГРАМУ РОЗВИТОК СОЦIАЛЬНИХ

11.7ПРОЄКТ РIШЕННЯ ПРО ЗМIНИ В ПРОГРАМI ВIД 13.04 2021

11.8РIШЕННЯ КОМIСIЇ ПРО НАДАННЯ МАТ ДОПОМОГИ ВIД 13.04.2021

11.9РIШЕННЯ КОМIСIЇ ПРО НАДАННЯ МАТ ДОПОМОГИ ВIД 13.04.2021

11.10 ДОЗВiЛ_ПЗ_МАЛЬОВАНИЙ Л.А. ГОРОД ОРЕНДА 49 Р. ПАСТИРСЬКЕ_2,0 ГА

11.11 ДОЗВiЛ_ПЗ_ОДОРОДЬКО В.А. ГОРОД ОРЕНДА 25 Р. С. МИКОЛАЇВКА_0,06 ГА

11.12ДОЗВiЛ_ТД З IНВЕНТАРИЗАЦIЇ ДIЛЯНКИ 0453 ФГ СКАРБНИЦЯ САДУ ЗА МЕЖАМИ ПАСТИРСЬКЕ ПЛ. 39,1213 ГА_

11.13ДОЗВIЛ ПЗ КОСТЕНКО Н.М. С. ПАСТИРСЬКЕ 0,9197 ГА ОСГ_ 0072 ВЛ.

11.14ДОЗВIЛ ПЗ СПIВЛАСНИКИ ПИЛОРАМИ БУГЕРЯ С.Б._0,8 ГА ДЛЯ ВИРОБН .БУДIВЕЛЬ В ОР. НА 49 РОКIВ.

11.15ПРО ВIДМОВУ У НАДАННI ДОЗВОЛУ_ПЗ_ГАПОНОВIЙ Т.I. ОСГ 1,0 ГА У ВЛАСН. С. ПОПIВКА

11.16ПРО ЗАТВ. ПЗ ТА ПЕРЕД. З.Д. У ВЛАСН. 14 ОСIБ ЗА МЕЖАМИ С. ПОПIВКА 17 ГА

11.17ЗМIНИ ФГ СКАРБНИЦЯ САДУ НЕВИТРЕБУВАНI ПАСТИРСЬКЕ

11.18ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТIВ ТЕРНIВСЬКОЇ ГРОМАДИ

11.19ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ ПЗ МИХАЙЛЕНКО Л.I. 0,12 ГА ВЛ. ВУЛ. МОЛОДIЖНА 4 С. СЕРД Ж.Б

11.20ДОЗВ. ПЗ ВIДIБОРЕНКО О.О. ОСГ СЕРДЮКIВКА_2,0 ГА

11_про делегування повноважень

11.22Про утворення конкурсної комісії з відбору

11_ Дозв. ТД поділ діл 35 га СТОВ НАдія для встановлення межі с Попівка га