Оголошення про конкурс на посаду директора Комунального Закладу

Оголошення про конкурс на посаду директора Комунального Закладу «Центр надання соціальних послуг Тернівської сільської ради»

 Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»Постанови Кабінету міністрів України від 3 березня 2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору»; рішення Тернівської  сільської ради від 22.03.2021 року №10-6/VIII «Про затвердження структури Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Тернівської сільської ради» на 2021 рік», Тернівська сільська рада  оголошує конкурс на зайняття посади директора Комунального Закладу «Центр надання соціальних послуг Тернівської сільської ради».

Найменування: Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Тернівської сільської  ради».

Місцезнаходження: вул. Центральна, 35 с. Тернівка Смілянського району Черкаської області.

Основні напрямки діяльності надавача соціальних послуг:

  • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;
  • надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Міністерством соціальної політики України, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Умови оплати праці директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Тернівської сільської ради визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу, що затверджуються наказом Міністерства соціальної політики України.

Заяви з необхідними для участі у конкурсі документами приймаються з 08.00 до 17.00 години (обідня перерва з 12:00 до 13:00) з 21 квітня 2021 року по 05 травня 2021 року за адресою: вул. Центральна, 35 с. Тернівка Смілянського району Черкаської області.

Для участі в конкурсі претендент особисто подає або надсилає електронною поштою такі документи:

заяву про участь у конкурсі;

– належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– довідку про відсутність судимості;

– перспективний план розвитку Центру надання соціальних послуг.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Кваліфікаційні вимоги до претендента: освіта вища (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки, стаж роботи на керівній посаді або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня не менше  трьох років, відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80 “Соціальні послуги”, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518, знання державної мови, навики роботи з комп’ютером та знання відповідних програмних засобів.

Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

неподання ним повного пакета документів, визначеного в умовах конкурсу;

його невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80 “Соціальні послуги”, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518;

наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;

визнані в установленому порядку недієздатними;

у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

в інших випадках, установлених законами.

Переможець конкурсу визначається за результатами:

– перевірки на знання законодавства України (Закон України “Про соціальні послуги”, інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг);

– оцінювання презентації (викладеної державною мовою) перспективного плану розвитку надавача соціальних послуг, відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної зазначеної презентації.

Проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Тернівської сільської ради» відбудеться в приміщенні Тернівської сільської ради  11 травня 2021 року об 11.00 годині.

Відповідальна особа за надання інформації про конкурс та прийняття документів – спеціаліст І категорії з кадрових питань Лисоконь Ірина Дмитрівна, електронна адреса: ternotg@ukr.net, телефон – 0972066681.

Оголошення про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального Закладу «Центр надання соціальних послуг Тернівської сільської ради»

 Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору», Тернівська сільська рада оголошує про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення посади директора Комунального Закладу «Центр надання соціальних послуг Тернівської сільської ради». Конкурсна комісія утворюється у складі не менш як п’ять осіб.

До складу конкурсної комісії у рівній кількості входять представники суб’єктів системи надання соціальних послуг, визначених статтею 8 Закону України «Про соціальні послуги».

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники того надавача соціальних послуг державного/комунального сектору, в якому проводиться конкурс на зайняття посади керівника.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії можна надавати з 8:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00), крім вихідних до Тернівської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 35 с. Тернівка Смілянського району Черкаської області.

Заява Додаток

Перелік питань для складання іспиту кандидатів на заміщення перелік питань для складання іспиту