Про бюджетну субсидію новоствореним фермерським господарствам та дотацію за бджолосімї до 30 жовтня 2021 року.

Український державний фонд підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд) розпочинає прийом документів для отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) — новоствореним фермерським господарствам згідно Постанови Кабінету Міністрів Украіни від 07.02.2018 № 106 (зі змінами).

Субсидія надається новоствореним фермерським господарствам у період ïx становлення (пepшi три роки після створення) виділяється бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 га) один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 5000 грн. на 1 га, але не більше 100000 грн. на одне фермерське господарство.

Документи приймаються в Черкаському відділенні Укрдержфонду до 30 жовтня 2021 року.

Обов’язково в паперовому та електронному вигляді. Фінайсова підтримка надасться:

 • фермерськогому господарству, яке мас чистий дохід (виручку) від реалізаціі продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 грн. у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення;
 • зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу

Фінансова підтримка не надається одержувачам:

 • які вже отримали таку субсидію у минулих роках;
 • стосовно яких порушено справу про банкрутство;
 • в установленому порядку визнано банкрутами;
 • які перебувають в стадії ліквідації;
 • які мають на 1 число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, а також перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями за бюджетною програмою “Надання кредитів фермерським господарствам”;
 • щодо яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Для отримання бюджетної субсидії фермерські господарства подають до Черкаського відділення Укрдержфонду повний пакет документів у паперовій та електронній формі (всі без виключення копії сканованих документів також подаються на електронну адресу відділення: cherkasvfond@ukr.net) що включає заявку за формою та такі документи:

 1. копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) a6o копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до ст.81 ЗУ “Про фермерське господарство”).

Примітка. Копія статуту повинна бути пpoшитa, пронумерована та скріплена печаткою i підписом голови господарства. Крім цього, остання сторінка статуту засвідчується головою фермерського господарства;

 1. копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, – копію фінансового звіту a6o податкову декларацію платника податку за останній звітний період (для юридичних осіб — баланс (форма № 2 – М), для ФОП — податкова декларація платника єдиного податку);
 2. одну з таких відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальну на дату подання заявки:
 • стосовно земель фермерського господарства як юридичної особи — для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського господарства, aбo земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної a6o комунальної власності для ведення фермерського господарства;
 • стосовно земель фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”, для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або користуванні членів фермерського господарства (інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно дійсна 10 днів);
 1. відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (копія виписки з ГДР a6o копія відомостей з СДР за безкоштовним запитом);
 2. довідку про банківські реквізити фермерського господарства на бланку фермерського господарства aбo видану банком. Копія статуту, копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства, копія фінансового документа, копії виписки з ЄДР засвідчуються наступним чином:

Згідно з оригіналом Голова ФГ (підпис) П.І.Б. (Печатка за наявності).

Документи приймаються за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 131,

каб. 307, 3-й поверх.

Телефон для довідок: (097)-466-95-75.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 № 517 внесені зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції зокрема й щодо умов виплати коштів Спеціальної  бюджетної дотації за наявні бджолосім’ї .

Дотація за бджолосім’ї суб’єктам господарювання, які є юридичними особами, нараховується на ту кількість бджолосімей, що зазначена у Формі № 24 (річна) та підтверджена ветеринарно-санітарним паспортом пасіки.

Дотація за бджолосім’ї фізичним особам та фізичним-особам підприємцям, зокрема сімейним фермерським господарствам, нараховується на ту кількість бджолосімей, що назначена у ветеринарно – санітарному паспорті пасіки, обстеження якої було проведено Держпродспоживслужбою у поточному році.

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Хв 338 від 19.02.2021 року власнику пасіки необхідно придбати бланк нового паспорта пасіки під час реєстрації якого пасіці присвоюється унікальний номер, який проставляється на титульному аркуші паспорта пасіки посадовою особою територіального органу компетентного органу (з відповідним підписом i печаткою) та вноситься разом з відомостями про пасіку до Реєстру паспортів  пасік.

Після здійснення ветеринарно—санітарних заходів посадовою особою територіального компетентного органу в паспорті пасіки засвідчується її ветеринарний стан.

Наявність нового паспорта з унікальним номером та внесеної до нього інформації про кількість бджолосімей та ветеринарно-санітарний пасіки є обов’язковою умовою для нарахування дотації .

Обов’язковою вимогою є також реєстрація пасіки в органах місцевого самоврядування в журналі затвердженого зразка.

При кочівлі пасіки a6o розташування пасіки не за місцем проживання власника пасіки (за адміністративними межами територіальної громади) реєстрація пасіки проводиться в журналі кочових пасік. Нарахування дотації здійснюється за місцем знаходження пасіки.

Для отримання дотації за бджолосім’ї фізичні особи та суб’єкти господарювання, які є власниками бджолосімей, мають подати до 1 жовтня поточного року за місцезнаходженням пасіки до виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради (далі – органи місцевого самоврядування) такі документи:

копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;

копію рішення про державну реєстрацію потужності;

копію довідки про відкриття поточного рахунка, виданої банком (суб’єкти господарювання);

копію довідки або договору про відкриття рахунка в банку (фізичні особи);

копію паспорта громадянина України (фізичні особи);

копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (фізичні особи);

копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма № 24 (річна) на останню звітну дату на момент подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);

довідку, видану органом місцевого самоврядування, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів (фізичні особи та фізичні особи -підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства).

Документи, подані не в повному обсязі та оформлені з порушенням вимог законодавства, повертаються органами місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів

Органи місцевого самоврядування складають відомість фізичних осіб та суб’єктів господарювання, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім’ї за формою, встановленою Мінагрополітики та надають її структурному підрозділу облдержадміністрації для узагальнення та подання до Мінагрополітики.

 

Відділ містобудування Тернівської сільської ради