Рішення виконкому 17.05.2021

Про затвердження робочого проекту «Капітальний ремонт будівлі Тернівського ліцею Тернівської сільської ради с. Тернівка з застосуванням комплексу заходів щодо покращення енергозбереження та енергоефективності. Коригування»

Рішення виконкому 18.02.2021

1.ПРО БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЙ СIЛ ГРОМАДИ В ЗИМОВИЙ ЧАС (2)

2.ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОЇ ОСОБИ ЗА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦIЮ АКТIВ ЦИВIЛЬНОГО СТАНУ

4.ПРО СТВОРЕННЯ КОМIСIЇ З ПИТАНЬ ПЕРЕДАЧI IНДЕВIДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНОГО МАЙНА

5.ПРО СТВОНЕННЯ КОМIСIЇ З ПИТАНЬ ПЕРЕДАЧI IНДЕВIДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНОГО МАЙНА IНКЛЮЗИВНО – РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 6.ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОМIСIЇ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

7.ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ РОБОТИ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДIТЕЙ НА 2021 РIК

8.ПРО УПОВНОВАЖЕННЯ НА СКЛАДАННЯ ПРОТОКОЛIВ ПРО АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

9.ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО РIШЕННЯ _59 ВIД 27.10.2020

10.ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛIКУ ВИДIВ ГРОМАДСЬКИХ РОБIТ НА 2021

11.ПРО УТВОРЕННЯ КОМIСIЇ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ,ЩО ПIДЛЯГАЮТЬ ВИДАЛЕННЮ

12.ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ КОБЕРНИК Т.В. НА ПОРУШЕННЯ ОБЄКТIВ

13.ПРО НАДАННЯ ТIХОНОВУ П.Г. В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ

14.ПРО УПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ВЧИНЕННЯ НОТАРIАЛЬНИХ ДIЙ

15.ПРО СТВОРЕННЯ ПОСТIЙНОЇ IНВЕНТАРИЗАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ

16.ПРО ПРОВЕДЕННЯ IНВЕНТАРИЗАЦIЇ КОШТIВ ,ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ,ТОВАРО- МАТЕРIАЛЬНИХ ЦIННОСТЕЙ ТА РОЗРАХУНКIВ

17. ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ IНТЕРЕСАМ ГРОМАДИ (ПЕРВИНКА) (1)

18.ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ IНТЕРЕСАМ ГРОМАДИ (IНКЛЮЗ) (1)

19. Про надання дозволу Тимошенко А.В. та Тимошенку С.М. на продаж та дарування житла

20.ПРО СТВОРЕННЯ КОМIСIЇ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГIЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ